Thessaloniki och Transportmedel

Θεσσαλονίκη-ΑεροδρόμειοThessaloniki Flygplats

hessalonikis flygplats “Maedonien” ligger Thermi kommun i Thessalonikis periferi och inom femton (15) kilometers avstånd sydost om staden Thessaloniki. Platsen för den nuvarande flygplatsen användes förtsa gången som flygfält år 1917 under namnet “stora mikra.” Från 1919 till 1931 (och därefter), användes den som en extra flygplats för den militära flygplatsen Sethes. Är 1938 startade byggandet av den civila flygplatsen i stora mikra,vilken kallades “Civila flygplatsen Thessaloniki”. År 1956 övertogs den grekiska flygtrafiken av Aristotelis Onassis och blev ” OLYMPIC AIRWAYS ‘, som beviljades med det exklusiva privilegiet och exploateringen av det landets luftfart. År 1993 byttes namnet till Thessalonikis Internationela Flygplats “Makedonien”, som var taget från områdets makedoniska historiska geografiska region. År 2008 var flygplatsen “Makedonien” den tredje mest trafikerade flygplatsen i Grekland. Numera expedieras på flygplatsen inrikes såsom utrikes flyg till Europeiska länder , agerande som passagerar- och godsterminal med 14 uppställningsplatser av alla storlekar. I Thessalonikis flygplats är också inrymt skvadroner av flygvapnet och Thessalonikis Flyg klubb

Thessaloniki Hamn

Thessalonikis hamn ligger i den innersta delen av Thermaikosbukten, den norra delen av östra Medelhavet, väster om Thessalonikis centrum och inom en (1) kilometer från Tågcentralen och sexton (16) kilometer från Thessalonikis Flygplats “Makedonien”.

Θεσσαλονίκη-λιμάνι.

Det är den viktigaste hamnen i Makedonien och en av de viktigaste hamnen i sydöstra Europa. Tack vare sitt fördelaktiga geografiska läge och dess utmärkta väg- och järnvägsförbindelser, är det den största omlastningshamnen i landet. Den har även anläggningar för hantering av flytande bränslen och är ansluten till gränsöverskridande stationers ledningsnät. Det är också nära till den internationella naturgasledningen. En del av hamnen är också Frizon hamn i Thessaloniki, som arbetar i enlighet med Gemenskapens Tullkodex sedan 1995. Dessutom har den tätt vägnät,som är direkt kopplat till det natioella och intenationella vägnätet,och alla kajer i hamnen har en dubbel/trippel järnvägslinje och är anslutna till det nationella och internationella järnvägsnätet.

Thessalonikis hamn grundades år 315/6 f.Kr. C av kung Kassandros av Makedonien och var ett viktigt sjöfartscentrum under hela makedonska imperiets tid.Under det Romerska rikets tid,blev hamnen i Thessaloniki ett stort marint transportcentrum.Dess strategiska läge och dess anslutningar har gjort Thessalonikis hamn till en av de viktigaste hamnarna i det romerska riket med betydande trafik under hela dess varaktighet.Under det bysantiska riketts tid växte hamnen ännu mer till regionens viktigaste.Under den ottomanska perioden var Thessalonikis hamn kopplad till reguljära fartygslinjer med alla store hamnar i Medelhavet vilket gjorde den till en av de första portarna med öst.År 1870 revs stadsmuren och 1876 byggdes nutidens avsstrand.

Hamnens moderna historia började under 1890-talet med utbygganden av Thessalonikis framsidefront mot havet och skapandet av en del av den östra sidan,den nuvarande första piren.Vid slutet av det balkanska kriget (1913) och med fastställandet av de nya gränserna för de balkanska länderna , var hamnen i Thessaloniki, som betjänade ett stort område på balkanhalvön , ett hinder för det grekiska inlandet.År 1914 grundades den fria zonen av Thessalonikis hamn av den grekiska regeringen.

Under andra världskriget ockuperades Thessalonikis hamn av den tyska armen (1941-1944) och på grund av det kontinuerliga bombardemanget av de brittiska och amerikanska flygstyrkorna,såväl som under avblåsningen där de kvarvarande institutionerna förstördes av tyskarna under deras tillbakadragande ,och med det nästan alla hamnaktiviteter.

Sedan andra värlskrigets slut och fram till idag, expanderarade Thessalonikis hamn ständigt västerut, med restaureringen av anläggningarna och med byggandet av nya bryggor,lager,vägar och järnvägar.

På 1990-talet uppgraderades areans miljö och samtidigt lagringskapaciteten av hamnen avsevärt.En direct väg är också konstruerad, som ansluter hamnen till landets nationella vägnät.Numera är Thessalonikis hamn karakteriserad som hamn av internationeela intressen i landets hamnsystem och är en av de fem grekiska hamnarna,som tillhör det centrala nätet för transporter.

Θεσσαλονίκη-σταθμός-λεωφορείωνThessaloniki Tåg Station

Bussar 14,11,17,37. Ankomst till a.d. Imperial Palace Hotel “Kolomvou” bushållplats, kostar 1 euro (normal biljett) och 0.50 cents (nedsatt), rutt approximativt 5-10 minuter.

Thessaloniki Busstation

Thessaloniki Busstation “Makedonien” ligger väster om och inom fem (5) kilometer från stadens centrum. Den är lätt åtkomlig genom centrum, men också genom den nya västra stadsknuten som ör direkt ansluten till Thessalonikis ringväg. Området där Thessalonikis busstation byggdes hjälper åtkomligheten till varje destination,liksom ankomsterna till staden.