Thessaloniki och dess kyrkor

Θεσσαλονίκη-ΧαλκέωνRotonda (Sankt Georgious kyrka) Thessaloniki

Rotonda byggnaden i Thessaloniki hör till de galerianska byggnaderna av vilka bland annat är Valvet, Slottet och Oktagon. Den byggdes av Galerius runt 300 e.Kr. avsedd att bli hans mausoleum och i slutet av 4:e århundradet omvandlades den till en kristen kyrka. Från år 1590 till stadens befrielse (1912) fungerade den som moske och efter jordbävningarna 1978 omvandlades den till museum. Dt är en cirkulär kupolformad byggnadmed 24 meter diameter i dess inre öppnas 8 stora rektangulära nischer. Förutom dess konstverk och de periodiska utställningarna, finns fresker och några sällsynta mosaiker.

Panagia Chalkeon Thessaloniki

Panagia Chalkeon kyrka befinner sig i mitten av stadens historiska centrum mellan Aristoteles torg och det Romerska forumet. Byggd år 1028 e.Kr. , är den ett exempel på en korsaktig med kupål kyrka och har fyra kolumner och tre kupoler av vilka den ena är central i mitten. Dess unika egenskaper är från den så kallade från den Byzantiska arkitektoniken medans de finns i ett antal olika religösa platser på olika platser i staden. Kyrkans interiör har vackra fresker och är dekorerad med snidad marmor och säkert skulle kyrkans taklist av marmor orsaka intryck med sitt inramade dekorativa band av terrakotta färgade plattor. Θεσσαλονίκη-άγιος-ΔημήτριοςUnder den ottomanska perioden omvandlades den till moske (1430) som med många andra religösa platser i Thessaloniki stad. Namnet fick kyrkan från Chalkeon gallerian och Chalkomattades.

St Sofia kyrka Thessaloniki

Det handlar om som är en av de viktigaste byzantiska monumenten i Thessaloniki. Det uppskattas att den byggdes av prefekten Leondio runt 412 e.Kr., men en stor brand ledde till kyrkans ombyggnad mellan 628 och 634 e.Kr. Enligt traditionen grundades kyrkan nära den romerska badet där martyren St Demetrius dog. Faktum var att det från detta ställe strömmade myrra vilken för många hade helande egenskaper. Under århundrandena som följde drabbades kyrkan av flera katastrofer från räder och plundringar och bränderna har lämnat outplånliga spår ända till idag. År 1917 till exempel drabbade den stora branden 2/3 av staden och förstörde till stor del templet som restaurerades och öppnades igen år 1949. Kyrkans nuvarande form uppstod från med ytterligare arbeten som fullbordades år. I kyrkan finns mosaiker och väggmålninghar från det 8:e århundradet och skildrar kejsarna Joustinianos och Kantakouzenos VI samt Thessalonikis ärkebiskop Gregoreous Palama. Dessutom fungerar kryptan i kyrkan som utställningslokal för olika skulpturer och andra föremål.

Θεσσαλονίκη-Αγία-ΣοφίαSt Demetrius kyrka Thessaloniki

Det är en av stadens viktigaste kyrkorsom byggdes i mitten av 7:e århundradet på platsen där en jättestor tidigt kristen basilika som förstördes av jordbävningen 620. Templet var stadens domkyrka under hela den byzantiska perioden, omvandlades senare till romerskkatolsk under frankernas period och blev slutligen moske från 1523 till 1912. I dess inre bevaras mosaiker från ikonoklasmens period, vilka pryder kupolen. Dessutom kan besökaren beundra fresker från 11:e århundradet och observera skulpturerna som kolumnerna, versalerna och predikstolen.